ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลนาเลียง สำหรับวันนี้ได้ออกติดตามจำนวน 2 หมู่บ้าน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.นาเลียงคณะทำงาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลนาเลียง สำหรับวันนี้ได้ออกติดตามจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคอง หมู่ที่ 5 และบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ในการติดตามโครงการดังกล่าว ทั้งสองหมู่บ้านได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในแต่ละครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ครบทุกครัวเรือน พร้อมทั้งได้มีการสัมภาษณ์ร่วมถึงชี้แจงให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลนาเลียงได้มีความเข้าใจ โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ “เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)” เพื่อให้การขับเคลื่อน และเตรียมการทวนสอบ โครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)


https://www.facebook.com/naleang.go.th/
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#รักษ์โลก โลกรักษ์เรา
#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#เราจะพัฒนาไปด้วยกัน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

Share: