จกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day”

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.นาเลียงทั้ง 12 หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน อสม.และหน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง รวมทั้ง​ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมใจกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day” เพื่อพัฒนาและปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในตำบลนาเลียงให้สะอาดจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชนให้น่าอยู่และสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นตลอดจนเป็นการต้อนรับผู้มาเยือนชุมชนตำบลนาเลียง ตามนโยบายพัฒนาและปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ ชุมชน สถานที่ทำงานให้น่าอยู่ ทางคณะผู้บริหารมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยเป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและองค์กรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ อบต.นาเลียง (นายอัครพงษ์​ พ่อชมภู/ภาพ)​ #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ #หน้าบ้านน่ามอง #ชุมชนช่วยเหลือกัน #นายกฯสุรชาติ #รักษ์โลก โลกรักษ์เรา #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน #อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน

Share: