ประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อขอจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนาเลียง

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อขอจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนาเลียง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 โดยมี คณะกรมการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

#ชาวนาเลียงร่วมใจ


Share: