พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

Share: