กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันสำคัญของไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อม กับเจ้าหน้าที่อบต.นาเลียง จำนวน 3 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันสำคัญของไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยมี นายกชภูมิ สำลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ณ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย
บ้านดอนพัฒนา ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
#ชาวนาเลียงร่วมใจ

Share: