ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเลียง คณะครู ผู้นำ ชุมชน ผู้ปกครอง และแขกผู้มี เกียรติร่วมกันจัดกิจกรรมมอบ ของขวัญปีใหม่และของรางวัล ให้แก่เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

Share:

Author: mungmee