24​ ​ธันวาคม​ 2564​ อบต.นาเลียง​นำโดย​ นางกัลยา​ ขันทองคำ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล​ ปฏิบัติหน้าที่​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ ร่วมกับกำนันตำบลนาเลียง​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ ทุกหมู่​ ดำเนินการทำความสะอาด​บริเวณถนนภายในตำบลนาเลียง​และ ขุดลอกท่อระบายน้ำ​ หมู่ที่​ 8​ ด้วยความสามัคคี​และร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของชาวตำบลนาเลียง

Share:

Author: mungmee