วันที่ 14 ธันวาคม 2564 พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ ร่วมกิจกรรม ผ้าไทยใส่ให้สนุก เก๋ไก๋สดใส ในทุกวันอังคาร​และวันศุกร์​ โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ ร่วมใจสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

Share:

Author: mungmee