การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายบ้านโพนสวรรค์ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

คสล. จากสายบ้านโพนสวรรค์ถึงสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลียง
mungmee

Share: