องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ขอขอบคุณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ใน โครงการ”ล้านความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ได้สนับสนุน ชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) จำนวน 13​ กล่อง​ 975 ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID – 19 #แทนความห่วงใยให้กับบุคลากรด่านหน้า #ล้านความห่วงใยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน

Share:

Author: mungmee