ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อต.นาเลียง เกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19

วันที่ 27 เม.ย.2564 เวลา 13.00 น ณ อาคารเอนกประสงค์ของอบต.นาเลียงได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อต.นาเลียง เกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก ท่านหัวหน้าเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก และท่านขันชัย ขันทะชา หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอนาแก เข้าร่วมประชุมให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ในกาลนี้ท่านนายอำเภอ ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้กักตัว ต.นาเลียง ม.1 ม.8 และ ม.10 ที่เดินทางมาจาก 18 จังหวัดเสี่ยงอีกด้วย
ชาวตำบลนาเลียงต้องขอขอบพระคุณที่ท่านนายอำเภอ ท่านท้องถิ่นอำเภอและท่านหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอ ที่ห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัย ของพี่น้องชาวต.นาเลียงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

#ไม่สวมหน้ากากออกจากบ้านโดนปรับจริงๆนะน้องนะ
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

Share:

Author: mungmee