เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 กำลังระบาดหนัก จังหวัดนครพนม มีผู้ติดเชื้อณ วันเวลานี้ จำนวน 6 รายทางอบต.นาเลียง โดยท่านนายกสมพงษ์ ไชยศรี ขอเป็นส่วนนึง ที่ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องชาวนาเลียง

Share:

Author: mungmee