องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปีงปม.2564 ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาเลียง โดย พระครูเมธีศาสนธำรง เจ้าอาวาสวัดวังโน,เจ้าคณะตำบลวังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม ได้เมตตามาเป็นวิทยากร และท่านเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Share:

Author: mungmee