กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนมีนาคม 2564

อำเภอนาแกได้กำหนดให้ตำบลนาเลียงเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนมีนาคม 2564 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ วัดโพธิ์เจริญ ม.1 โดยมีส่วนราชการทุกๆส่วน ผู้นำฝ่ายปกครอง ส.อบต. รพสต. อสม. และชาวบ้านต.นาเลียงทุกหมู่ มาร่วมพัฒนา และทำความสะอาดวัดฯในวันนี้

 

Share:

Author: mungmee