กิจกรรมทำความสะอาด “หน้าบ้าน น่ามอง” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น นายสมพงษ์ ไชยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และนางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “หน้าบ้าน น่ามอง” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่หน่วยงานองค์กร ชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่และงานบูชาพระธาตุพนมในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 💞🤟💕หน้าบ้าน น่ามอง ใครๆ ก็อยาก…ซอม💞🤟💕

Share:

Author: mungmee