วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล(อถล) จัดกิจกรรม Kick off กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

mungmee

Share: