โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาเลียงต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและประชาชนตำบลนาเลียง ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาเลียงต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ในระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 27 – 28 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. รวม 2 วัน เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

mungmee

Share: