วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.นาเลียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมตุ้มโฮมน้ำใจมอบไปสู่ผู้สูงอายุในโครงการ Buddy ต่างวัย Gen 3 จัดโดย ทีมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงร่วมกับโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.นาเลียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมตุ้มโฮมน้ำใจมอบไปสู่ผู้สูงอายุในโครงการ Buddy ต่างวัย Gen 3 จัดโดย ทีมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงร่วมกับโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
โดยนายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย นายวสันต์ แสนสุริวงค์ ประธานสภา อบต.นาเลียง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมตุ้มโฮมน้ำใจฯ จำนวนเงิน 3,140 บาท และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง จำนวน 500 บาท พร้อมทั้งร่วมมอบสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆให้กับผู้สูงอายุในตำบลนาเลียง ร่วมกับนายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา คณะครู อสม. และทีมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง ณ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: