วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี และเพื่อให้เด็กนักเรียน ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้แสดงความรัก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก และครูประจำเสริมสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี และเพื่อให้เด็กนักเรียน ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้แสดงความรัก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก และครูประจำเสริมสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นางรัชฎาวรรณ พ่อสิงห์/ภาพ)
(นางสาวเมธินี ไชยประเทศ/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: