วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล เพื่อให้โครงการเศรษฐกิจชุมชน เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ประธานเศรษฐกิจชุมชน และสมาชิกเศรษฐกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล เพื่อให้โครงการเศรษฐกิจชุมชน เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ประธานเศรษฐกิจชุมชน และสมาชิกเศรษฐกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์​ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: