โครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(งบพัฒนาจังหวัดนครพนม) กิจกรรมที่ 3 (พัฒนาสังคม-นันทนาการ : การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มคนสามวัย วัยเด็ก วัยเยาวชน และวัยผู้สูงอายุ)

โครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(งบพัฒนาจังหวัดนครพนม)
กิจกรรมที่ 3 (พัฒนาสังคม-นันทนาการ : การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มคนสามวัย วัยเด็ก วัยเยาวชน และวัยผู้สูงอายุ)

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00น. กิจกรรมวันที่ 2 กิจกรรมรูปแบบการสานหมวกเวียดนามสานทรงสามเหลี่ยมใส่กันแดดภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมี ผู้เข้าอบรมผู้สูงอายุ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียง จำนวน 50 คน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: