วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.นาเลียง ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ออกบริการพ่นหมอกควัน ตามจุดๆต่างๆ เช่น อาคาร บริเวณท่อระบายน้ำ พุ่มไม้ รอบ ๆ อาคาร พร้อมโรยทรายกำจัดลูกน้ำยุง บริเวณแหล่งน้ำ ณ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 11​ หมู่​ 1​ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายเกียรติศักดิ์ โสมชัย/ภาพ)

mungmee

Share: