วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกอค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.นาเลียง และ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ร่วมไหว้ศาลพระภูมิที่อบต.นาเลียง ในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ ประสบผลสำเร็จทุกประการ ปราศจากโรคภัยทั้งสิ้น (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: