วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยประชุมชี้แจงพิจารณาการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล ของสำนักปลัด โดยมี นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: