ร่วมแสดงความยินดีกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 จากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อดำเนินโครงการ buddyต่างวัยgen3 จากสถาบันจำนวน 50,000 บาท โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า นับเป็นการประกวดแข่งขันในระดับประเทศ โดยการเป็นการเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการจากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ และคัดเลือกเหลือเพียง 10 โครงการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงได้รับคัดเลือกเข้าร่วมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

Share: