วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำทีมเจ้าหน้าที่อบต.นาเลียง ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 9 ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 9 ณ บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: