วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลนาแก เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ และรับรองความพิการทำบัตรใหม่ให้แก่ผู้พิการ ณ บ้านนาอุดม หมูที่ 6 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลนาแก เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ และรับรองความพิการทำบัตรใหม่ให้แก่ผู้พิการ ณ บ้านนาอุดม หมูที่ 6 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/
https://www.naliang.go.th/

Share: