วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายคำดี เสนาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลนาเลียงต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายคำดี เสนาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลนาเลียงต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี สมาชิกสภาอบต.นาเลียง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสรุชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: