มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ สอบถามปัญหาต่างๆ ความต้องการสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในการนี้ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้งและ น้ำดื่มมอบให้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

 

Share: