กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่1-12 กำนันตำบลนาเลียง ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย หมู่ 1-12 สมาคมแม่บ้าน อสม. ประชาชนตำบลนาเลียง ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างบ้านและ ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้รวมทั้ง มอบสิ่งอำนวยความสะดวก รายนางพิสมัย ลือแก้วมา ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 2 บ้านนาฮุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

Share: