มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ในระหว่างกักตัว ผู้มีผลกระทบหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมคณะผู้บริหาร นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดอบต.นาเลียง และเจ้าหน้าที่ อบต.นาเลียง ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ในระหว่างกักตัว ผู้มีผลกระทบหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: