การสำรวจปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา​ 08.00น.​ นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำทีม คณะผู้บริหาร กำนันตำบลนาเลียง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หมู่1-12 สมาคมแม่บ้าน และทีมงานช่าง อบต.นาเลียง ได้ดำเนินการสำรวจปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ นางพิศมัย ลือแก้วมา หมู่ 2 บ้านนาฮุม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการร่วมแรงร่วมใจของทางผู้นำท้องถิ่นท้องที่
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#ชาวนาเลียงร่วมใจ

Share: