วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.นาเลียง ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านนาเลียงเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้รับการประสานจากคณะครูโรงเรียนบ้านนาเลียง #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียงร่วมใจ

Share: