11​ ​พฤศจิกายน​ 2564​ เจ้าหน้าที่​อบต.นาเลียง​ คณะทำงานฝ่ายประทับตราบัตรเลือกตั้ง​ ​ได้ดำเนินการประทับตราบัตรลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

Share:

Author: mungmee