องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาเลียงได้ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ตามกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก​ จังหวัดนครพนม

Share:

Author: mungmee