12 มิถุนายน 2564 – 20 สิงหาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการbuddyต่างวัย ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในระดับประเทศ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า บัดนี้การดำเนินโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจนประสบความสำเร็จ และขอกำลังแรงเชียแรงใจให้กับแกนนำเด็กและเยาวชนในการนำเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล KPI NEW GEN AWARD 2021 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 นี้

Share: