🤟🤟เราจริงจังในงานบริการและอำนวยความสะดวกให้ ประชาชน🤟🤟 นับตั้งแต่จังหวัดนครพนมได้ประกาศกักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก 21 จังหวัดเสี่ยง ทำให้ยอดผู้เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลนาเลียงมียอดเพิ่มสูงขึ้น ท่านนายกสมพงษ์ ไชยศรี และท่านปลัดกัลยา ขันทองคำ ต้องการให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 เป็นไปในเชิงรุกเพิ่มมากจึ้น จึงได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองระดับตำบล ณ รพสต.นาเลียง และยังอำนวยความสะดวกจัดรถรับ – ส่งพาผู้กักตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลนาแกนับเป็นอีกหนึ่งบริการ #จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง #เงินในบัญชีติดลบพี่เศร้าใจแต่ถ้าผลตรวจน้องติดลบพี่ดีใจนะคะ #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงจริงจังจริงใจในงานบริการ 💞💞🤗🤗😁😁💞💞

🤟🤟เราจริงจังในงานบริการและอำนวยความสะดวกให้ ประชาชน🤟🤟

นับตั้งแต่จังหวัดนครพนมได้ประกาศกักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก 21 จังหวัดเสี่ยง ทำให้ยอดผู้เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลนาเลียงมียอดเพิ่มสูงขึ้น
ท่านนายกสมพงษ์ ไชยศรี และท่านปลัดกัลยา ขันทองคำ ต้องการให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 เป็นไปในเชิงรุกเพิ่มมากจึ้น จึงได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองระดับตำบล ณ รพสต.นาเลียง และยังอำนวยความสะดวกจัดรถรับ – ส่งพาผู้กักตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลนาแกนับเป็นอีกหนึ่งบริการ

#จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง
#เงินในบัญชีติดลบพี่เศร้าใจแต่ถ้าผลตรวจน้องติดลบพี่ดีใจนะคะ
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงจริงจังจริงใจในงานบริการ
💞💞🤗🤗😁😁💞💞

Share:

Author: mungmee