กิจกรรมทำความสะอาด จัดเตรียมสถานรองรับการกักตัวกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลนาเลียง จำนวน 7 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น ผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. และพี่น้องชาวตำบลนาเลียงทั้ง 12 หมู่บ้านร่วมแรงแข็งขัน ทำความสะอาด จัดเตรียมสถานรองรับการกักตัวกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลนาเลียง จำนวน 7 แห่ง คือ
1. กศน.ม.1
2. วัดโพนสวรรค์นาฮุม
3. ศาลาประชาคม ม.2
4. วัดป่าศรีสงครามวนาราม
5. ศาลาประชาคม ม.6
6. ศาลาประชาคม ม.7
7. วัดป่าสร้างแป้นสามัคคีธรรม
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่วงใยใส่ใจพี่น้องชาวนาเลียง
#รับผิดชอบต่อสังคมต้องกักตัว14วันจริงๆนะน้องนะ

Share: