การเผยแพร่ “ธุงอีสาน” เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งในด้านมิติวัฒนธรรม ประเพณี และคุณค่าฝีมือ

🛑⭕️✳️❇️🇳🇵ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 จ.นครพนมมีความประสงค์ในการเผยแพร่ “ธุงอีสาน” เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งในด้านมิติวัฒนธรรม ประเพณี และคุณค่าฝีมือ ทางด้านงานศิลป์พื้นถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.นครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงขอเป็นส่วนหนึ่งและเป็นกำลังใจให้กับผู้นำชุมชน และชาวบ้านทุกหมู่ในต.นาเลียง ที่ร่วมมือ ร่วมใจกันทำ “ธุงอีสาน” ในครั้งนี้🇳🇵❇️✳️⭕️🛑

Share:

Author: mungmee