โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ​ ในวันศุกร์ที่​ 31​ กรกฎาคม​ พ.ศ. 2563​ (ชมรมผู้สูงอายุ)​ สนับสนุนโดย​ กองทุนหลักประกันสุขภาพ​องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

Share:

Author: mungmee