วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนนอกระบบ ประจำปี 2567 ในหัวข้อเรื่อง “โครงการรูปแบบพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะวิชาการของเยาวชนนอกระบบ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียงร่วมใจ https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: