ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพให้กับ นางสี ชุมปลา บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลียง

วันที่26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม คณะเจ้าหน้าที่เหล่ากาขาด พร้อมด้วย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายคำดี เสนาจันทร์ นายควร ลี้พล รองนายก อบต.นาเลียง และ นายสรรพชัยวัฑฒก์ กบิลพัฒน์ ปลัดอำเภอนาแก นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัด อบต.นาเลียง นายวีรศักดิ์ หะติง นักพัฒนาชุมชน และนายบล แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 นายมานพ พ่อพันดร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นางสาวจิตรฤทัย ปารีพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10 ตลอดจน สอบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพให้กับ นางสี ชุมปลา บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลียง โดยมี สจ.รัชดาภรณ์ แก้วมณีชัย ส.อบจ.นครพนม ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

mungmee

Share: