วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (วันเลือกตั้ง) นางกัลยา ข้นทองคำ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง ตรวจความเรียบร้อย พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาเลียง หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 11 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านโพนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: