วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพุทรมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราช กุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน ณ วัดถนนตาล ต่ำาบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Admin New

Share: