วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายสุรซาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลนาเลียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวางพวง มาลาดวายราชสักการะพระบรมราซานุสวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” ณ ลานพระบรมราซานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอนาแก(หลังเก่า) อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: