วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย นายคำดี เสนาคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายควร ลี้ พล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายวสันต์ แสนสุริวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,5,8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมมอบบ้านสำหรับผู้สูงอายุในตำบลนาเลียง จำนวน 7 หลัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โดยได้รับงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ณ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายวีรศักดิ์ หะติง/ภาพ)

mungmee

Share: