โครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(งบพัฒนาจังหวัดนครพนม) กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน : การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลโครงการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายวีรศักดิ์ หะติง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสอน เสนาคำ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเลียง และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนฯ นำผู้สูงอายุตำบลนาเลียงจำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(งบพัฒนาจังหวัดนครพนม) กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน : การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลโครงการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
(นางสาวพรรณิภา พ่อวงศ์/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: