การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ – นาสามัคคี หมู่ที่ ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ม. 8
Share: