ประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการที่รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และข้อราชการทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้นายคำดี เสนาคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการ ประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการที่รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และข้อราชการทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู /ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: