โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัยป้องกันสมองเสื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเลียง

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเลียง ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัยป้องกันสมองเสื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสอน เสนาคำ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ภายในกิจกรรมเป็นรูปแบบการบรรยายร่วมกับกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากนายเมธาวุฒิ เชื้อกุณะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง และได้รับเกียรติ จากนายบรรจบศิลป์ จันทะวัง วิทยากร (คุณหมอขี้หมา) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน และทางอบต.นาเลียง ขอขอบคุณ นายชาญชัย คำจำปา อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระซอง ผู้สนับสนุนของรางวัลให้กับผู้สูงอายุในโครงการฯ
(นายอัครพงษ์​ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


mungmee

Share: